Financiële informatie m.b.t. de uitgeoefende activiteiten

De financiële administratie wordt jaarlijks door de accountant gecontroleerd en de jaarrekening wordt door hem opgesteld. Goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken 2017 en de jaarstukken 2016 en 2015 hebben in Algemene Bestuursvergaderingen van de stichting plaatsgevonden.

De inkomsten van de stichting bestonden in 2017, evenals in 2016 en 2015, uit de opbrengst van het vermogensbeheer en werden bestemd voor de besteding aan de werkzaamheden, activiteiten en donaties, alsmede voor de instandhouding van het kapitaal voor de continuïteit van de geldstromen ten behoeve van de doelstelling en de voorziene werkzaamheden.

Voor ondersteunde activiteiten en donaties was in 2017, 2016, en 2015 een budget beschikbaar gesteld van € 40.000. Het budget 2018 is eveneens vastgesteld op € 40.000.

Uit de jaarrekeningen 2017, 2016 en 2015 is met betrekking tot de aan de doelstelling en beleidsplan gerelateerde werkzaamheden en activiteiten van de stichting de volgende informatie voor de jaren 2017, 2016 en 2015 te vermelden (bedragen in euro):


2017
2016
2015
besteding aan activiteiten en projecten middels donaties
37.025
20.000
32.000
gerelateerde kosten voor huisvesting, kantoorkosten, beheerslasten
incl bestuurskosten en algemene zaken
2.500
2.200 2.900
activiteiten middels behartiging en adviezen
p m
p m
p m
kosten hieraan gerelateerd
3.100
2.700
3.700
  • Stichting Maritieme Activiteiten De Ruyter
  • Boulevard Bankert 232
  • 4382AC Vlissingen
  • Tel:
  • Fax:
  • E-mail: stmar@zeelandnet.nl

Website design: ANBI registratie .nl | Easy Panel